Jag fick min första kamera i tolvårs åldern och sen har jag bara fortsatt.
Mina favoritteman är blommor, kyrkogårdar och ödehus.